In vergelijking met andere vormen van geschillen- of conflictbemiddeling, zoals arbitrage of rechtbank, kent mediation een groot aantal voordelen. De belangrijkste voordelen zijn als volgt:


  1. OpsommingstekenDoorlooptijd van een mediation is korter;

  2. OpsommingstekenKosten zijn een stuk lager;

  3. OpsommingstekenPartijen zoeken gezamenlijk naar oplossingen voor het conflict;

  4. OpsommingstekenNeutrale en onpartijdige begeleider;

  5. OpsommingstekenMediation is vertrouwelijk en besloten;

  6. OpsommingstekenMediation is toekomstgericht;

  7. OpsommingstekenVerslechterde relatie wordt hersteld;

  8. OpsommingstekenPartijen hebben een actievere rol.


   Wat zijn de voordelen?