Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij de conflicterende partijen, onder begeleiding van een mediator, weer met elkaar in gesprek komen om vanuit hun werkelijke belangen tot gezamenlijke, optimale oplossingen of afspraken te komen. Deze afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst. In de meeste gevallen is, na afloop van een mediation, ook de verstoorde relatie weer hersteld.


Een voorwaarde van mediation is dat de conflicterende partijen bereid zijn om samen naar oplossingen te zoeken en om hierover te onderhandelen. De oplossingen die hieruit voortkomen zullen dan ook door alle partijen gedragen worden.


Hoewel de partijen zelf bepalen hoe ze hun conflict willen oplossen, begeleidt een mediator het gehele proces. De mediator zal zich daarbij neutraal en onpartijdig opstellen. De mediator heeft geen belang bij een bepaalde oplossing en zal alle partijen gelijk behandelen. Op deze manier kunnen de partijen autonoom beslissingen nemen.
   Wat is Mediation?


Tevens vindt een mediation plaats op basis van vrijwilligheid, vrijblijvendheid en vertrouwe-lijkheid. De partijen hebben zelf besloten om met elkaar hun conflict op te lossen.


Ook wordt er tijdens een mediation een veilige sfeer gecreëerd, waarbij de partijen vrijuit kunnen praten en eerder genomen standpunten kunnen herzien. Vrijblijvendheid betekent ook dat elke partij op elk moment mag beslissen om met de mediation te stoppen.


Alles wat tijdens mediation wordt besproken is vertrouwelijk en valt onder geheimhoudings-plicht. Alle partijen en de mediator tekenen vóór aanvang van een mediation de geheimhoudings-overeenkomst.