Na het eerste (telefonisch) contact volgt er een kosteloos kennismakingsgesprek, waarbij onder andere de volgende onderwerpen aan bod komen:


  1. OpsommingstekenWederzijdse kennismaking tussen de partijen en mediator;

  2. OpsommingstekenUitleg over de mediationstappen;

  3. OpsommingstekenToetsing van inspanningsbereidheid van de partijen;

  4. OpsommingstekenInschatting maken van het verwachte aantal bijeenkomsten;

  5. OpsommingstekenDe kosten en de verdeling ervan (meestal evenredig verdeeld onder partijen);

  6. OpsommingstekenDe mediationovereenkomst. Deze overeenkomst bevat onderdelen als geheimhouding, vrijwilligheid, inspanningsverplichting en omschrijving van het conflict. De omschrijving is door de partijen gezamenlijk gedefinieerd.


Na een kosteloos kennismakingsgesprek begint de mediation. Aan het begin van de mediation ondertekenen de partijen en de mediator de mediationovereenkomst.


   Mediation, werkwijze


De mediator motiveert de partijen tot een actieve en open opstelling, waarbij de partijen naar elkaar luisteren. Beide partijen krijgen evenveel tijd en aandacht om hun visie op de aard, omvang en achtergrond van het conflict toe te lichten. De mediator bewaakt het mediationproces en stelt vragen ter be-vordering van het wederzijds begrip van het conflict en de persoonlijke belangen. Vanuit gezamenlijke belangen kunnen partijen nieuwe, creatieve, toekomstgerichte oplos-singen bedenken.


Wanneer de partijen een gezamenlijke op-lossing hebben bereikt, leggen de partijen deze vast in een vaststellingsovereenkomst. De beide partijen ondertekenen deze overeen-komst.